Publikasjoner

Publikasjoner

 

Årskrifter, bygdebøker og andre publikasjoner.

For komplett innholdsoversikt for årsskrifter og Markerminner, se her.

Disse er fortsatt til salgs. Ta kontakt!

Året 2016 ble årsskriftene og Markerminner slått sammen til ett hefte, som fikk navnet MARKERMINNER


Årets julegave kjøp Historielagets "Markerminner" for 2022. Se innhold under bildet.

Ta kontakt: info@marker-historielag.no

Vi sender eller leverer. 100 kroner pr. hefte